II Warsztaty Ekologiczne 10 czerwca 2024 r. dla mieszkańców Gminy Krasne w wieku 60 +

W dniu 10 czerwca 2024 r. w Gminnym Ośrodku Kultury i Bibliotece w Krasnem odbyły się drugie warsztaty ekologiczne dla 30-tu mieszkańców gminy Krasne w wieku 60+ zorganizowane przez Stowarzyszenie Ekoprzestrzeń Ekologia -Rozwój-Przestrzeń wraz ze Stowarzyszeniem Kobiety Karpat w ramach projektu „Czyste powietrze, a eko gospodarowanie”. Warsztaty otworzył prezes stowarzyszenia Ekoprzestrzeń Ekologia-Rozwój-Przestrzeń Jacek Adamowicz. Warsztaty […]

Ruszyła rejestracja na III warsztaty ekologiczne dla grupy wiekowej 27 – 59 dla mieszkańców gminy Głogów Młp. (30 osób) w ramach projektu “Czyste powietrze, a eko gospodarowanie”.

Szanowni Państwo, ruszyła rejestracja na III warsztaty ekologiczne dla grupy wiekowej 27-59 dla mieszkańców gminy Głogów Młp. (30 osób) w ramach projektu “Czyste powietrze, a eko gospodarowanie”. Poniżej link do rejestracji (decyduje kolejność zgłoszeń) oraz dokumenty, które trzeba wydrukować, podpisać i dostarczyć w dniu warsztatów do organizatorów: Formularz zgłoszeniowy na III Warsztaty pt. „CZYSTE POWIETRZE, […]

Ruszyła rejestracja na II warsztaty ekologiczne dla grupy wiekowej 60 + dla mieszkańców gminy Krasne (30 osób) w ramach projektu “Czyste powietrze, a eko gospodarowanie”.

Szanowni Państwo, ruszyła rejestracja na II warsztaty ekologiczne dla grupy wiekowej 60+ dla mieszkańców gminy Krasne (30 osób) w ramach projektu “Czyste powietrze, a eko gospodarowanie”. Poniżej link do rejestracji (decyduje kolejność zgłoszeń) oraz dokumenty, które trzeba wydrukować, podpisać i dostarczyć w dniu warsztatów do organizatorów: Formularz zgłoszeniowy na II Warsztaty pt. „CZYSTE POWIETRZE, A […]

I Warsztaty Ekologiczne dla mieszkańców Rzeszowa w wieku 15-26 lat   

W dniu 26 kwietnia 2024 r. w hotelu Iskra w Rzeszowie odbyły się pierwsze warsztaty ekologiczne dla 30-tu mieszkańców Rzeszowa w wieku 15-26 lat zorganizowane przez Stowarzyszenie Ekoprzestrzeń Ekologia -Rozwój-Przestrzeń wraz ze Stowarzyszeniem Kobiety Karpat w ramach projektu „Czyste powietrze, a eko gospodarowanie”. Warsztaty otworzyli prezes stowarzyszenia Ekoprzestrzeń Ekologia-Rozwój-Przestrzeń Jacek Adamowicz oraz Krystyna Wróblewska prezes […]

Ruszyła rejestracja na I warsztaty ekologiczne dla grupy wiekowej 15-26 lat dla mieszkańców Rzeszowa (30 osób) w ramach projektu “Czyste powietrze, a eko gospodarowanie”.

Szanowni Państwo, ruszyła rejestracja na I warsztaty ekologiczne dla grupy wiekowej 15-26 lat dla mieszkańców Rzeszowa (30 osób) w ramach projektu “Czyste powietrze, a eko gospodarowanie”. Poniżej link do rejestracji (decyduje kolejność zgłoszeń) oraz dokumenty, które trzeba wydrukować, podpisać (w przypadku osób niepełnoletnich podpisuje rodzic lub opiekun prawny) i dostarczyć w dniu warsztatów do organizatorów: […]

Już w kwietniu rozpoczniemy cykl warsztatów ekologicznych w ramach projektu „Czyste powietrze, a eko gospodarowanie”

Tematyka warsztatów: Podczas szkoleń będą konkursy z nagrodami. Oprócz tego będzie praktyczne zapoznanie z narzędziami (panele fotowoltaiczne, magazyny energii, źródła pozyskiwania energii). W ramach szkoleń będziemy uświadamiać o zagrożeniach dla zdrowia i życia spowodowanych zanieczyszczeniami powietrza powodowanych przez nie ekologiczne ogrzewanie indywidualne domów jednorodzinnych, przedstawimy możliwości i metody utylizacji odpadów oraz ich recyklingu, zapoznamy z […]