Logotyp -
Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego - Rządowego Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO

Już w kwietniu rozpoczniemy cykl warsztatów ekologicznych w ramach projektu „Czyste powietrze, a eko gospodarowanie”

Opublikowano 2024-04-12
Kategoria: Aktualności, Warsztaty

Tematyka warsztatów:

  1. Wpływ zanieczyszczeń na zdrowie i życie,
  2. Zmiany klimatyczne i możliwości adaptacji do nich, możliwości i metody utylizacji odpadów oraz ich recyklingu,
  3. OZE – możliwość wykorzystania w gospodarstwie domowym – panele fotowoltaiczne, pompa ciepła itp., czysta energia wodorowa, To mi się opłaca – jak zaoszczędzić dbając o środowisko.

Podczas szkoleń będą konkursy z nagrodami. Oprócz tego będzie praktyczne zapoznanie z narzędziami (panele fotowoltaiczne, magazyny energii, źródła pozyskiwania energii).

W ramach szkoleń będziemy uświadamiać o zagrożeniach dla zdrowia i życia spowodowanych zanieczyszczeniami powietrza powodowanych przez nie ekologiczne ogrzewanie indywidualne domów jednorodzinnych, przedstawimy możliwości i metody utylizacji odpadów oraz ich recyklingu, zapoznamy z możliwością eliminacji powyższych problemów, tj. termomodernizacji, wymiany źródła ciepła, zmiana paliwa na bardziej eko (o niskiej zawartości co2), zmniejszenie zapotrzebowania na energię .

Będą przeprowadzone 3 szkolenia/warsztaty stacjonarne po 5 godz. dla grupy docelowej 15 – 60+ potwierdzone zaświadczeniami dla uczestników.

Więcej informacji wkrótce.

Czyste powietrze, a EKO gospodarowanie