Logotyp -
Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego - Rządowego Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO

Relacja z Konferencji „Czyste powietrze a EKO gospodarowanie” w Sokołowie Małopolskim

Opublikowano 2024-06-21
Kategoria: Aktualności

W dniu 15 czerwca 2024 roku w Miejsko Gminnym Ośrodku Kultury Sportu i Rekreacji w Sokołowie
Małopolskim odbyła się konferencja pod tytułem „Czyste powietrze a EKO gospodarowanie”.
Wydarzenie to zgromadziło szerokie grono ekspertów, działaczy ekologicznych oraz lokalnych władz, a
także licznych zainteresowanych mieszkańców, uczniów okolicznych szkół.


Konferencja rozpoczęła się od uroczystego powitania przez Panią Krystynę Wróblewską, Prezes
Stowarzyszenia Kobiety Karpat, oraz Panią dr Beatę Kraskę, Skarbnika Stowarzyszenia oraz Pana
Sławomira Kowalskiego, Członka Stowarzyszenia Ekoprzestrzeń Ekologia – Rozwój – Przestrzeń,
Eksperta ds. OZE. Pani Krystyna Wróblewska wyraziła radość z licznego przybycia uczestników oraz
podkreśliła znaczenie wspólnych działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego. Pani dr Beata Kraska
zwróciła uwagę na kluczowe cele konferencji, w szczególności na promowanie zrównoważonego rozwoju
i ochrony powietrza.


Warto dodać, że była to konferencja podsumowująca projekt, który został zrealizowany przez
Stowarzyszenie Ekoprzestrzeń Ekologia – Rozwój – Przestrzeń, którego prezesem jest Jacek Adamowicz,
w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Kobiety Karpat. Projekt przewidywał wstępną konferencję, dyżury
online, warsztaty ekologiczne dla trzech grup wiekowych (15-26 lat, 27-59 lat oraz 60+), sondę uliczną,
debatę z transmisją online oraz konferencję na zakończenie projektu.


Ponieważ w konferencji w Sokołowie Małopolskim uczestniczyły różne grupy wiekowe, program został
dostosowany odpowiednio, aby w przystępny sposób dotrzeć z informacją do każdego uczestnika. W tym
pomogły występy artystyczne o tematyce ekologicznej.


Nastrojowy występ Grupy Wokalnej Stokrotki, który wykonał piosenki „Moja planeta” oraz „Zielony
dom”, wprowadził uczestników w tematykę ekologii i ochrony środowiska. Młode wokalistki
przypomniały zebranym, jak ważna jest troska o naszą planetę.


Jedną z ważniejszych części konferencji była prelekcja dr hab. Janusza Kilara, Dyrektora Instytutu
Gospodarki Rolnej i Leśnej na Uczelni Państwowej w Sanoku, zatytułowana „Czyste powietrze, a EKO
gospodarowanie… Rolnictwo ekologiczne. Znaczenie pszczół.” Dr hab. Janusz Kilar w swoim
wystąpieniu podkreślił rolę rolnictwa ekologicznego w zachowaniu czystości powietrza oraz znaczenie
pszczół dla ekosystemów rolniczych.


Kolejnym punktem programu był występ Grupy Wokalnej VOICES, który wykonał utwory „Pam Pa
Ram” oraz „Byłaś serca biciem”. Młode artystki, pod kierownictwem Pani Małgorzaty Satraty-Urgoł,
dostarczyły uczestnikom wielu wzruszeń i emocji.


W ramach panelów tematycznych omówiono kluczowe zagadnienia związane z wpływem zanieczyszczeń
na zdrowie, zmianami klimatycznymi, możliwościami wykorzystania odnawialnych źródeł energii w
gospodarstwach domowych oraz sposobami oszczędzania zasobów naturalnych.


Tematy:

 • Wpływ zanieczyszczeń na zdrowie
 • Zmiany klimatyczne i możliwości adaptacji do nich
 • OZE – możliwości wykorzystania w gospodarstwach domowych
 • Jak zaoszczędzić dbając o środowisko?

W dyskusji wzięli udział:

 • Dr Krzysztof Jarosz, Starosta Powiatu Rzeszowskiego,
 • Andrzej Kraska, Burmistrz GiM Sokołów Małopolski,
 • Sławomir Kowalski, Ekspert ds. OZE (Stowarzyszenie Ekoprzestrzeń),
 • Krystyna Wróblewska, Prezes Stowarzyszenia Kobiety Karpat.


Kolejny panel dyskusyjny „Jak unikać marnowania żywności? Jak bycie eko pomaga zaoszczędzić?”
skupił się na strategiach redukcji marnowania żywności oraz ekologicznych podejściach do oszczędzania
zasobów. Doświadczeniami i radami na temat ograniczenia marnowania żywności podzielili się:

 • Pani Józefa Chorzępa członek KGW Trzeboś,
 • Pan Zdzisław Misiek Przewodniczący KGW Aktywni Razem z Wólki Sokołowskiej,
 • Pani Małgorzata Nicpoń Przewodnicząca KGW z Górna,

Uczniowie ze szkoły w Górnie Zaborze zaprezentowali „Niewielki, ale śliczny Teatrzyk Ekologiczny”,
który był jednym z najbardziej oczekiwanych punktów programu. Młodzi artyści pod kierunkiem Pani
Danuty Szypuły oraz Pani Anny Kiełb przedstawili scenki teatralne, promujące postawy proekologiczne,
co spotkało się z entuzjastycznym odbiorem publiczności.


Konferencję zakończyła Pani Krystyna Wróblewska, dziękując wszystkim uczestnikom za aktywny udział
i zaangażowanie w działania na rzecz ochrony środowiska. Wyraziła również nadzieję na dalszą
współpracę w przyszłości. Po zakończeniu oficjalnej części wydarzenia, uczestnicy zostali zaproszeni na
zdrowy catering przygotowany przez Koło Gospodyń Wiejskich „Aktywni razem” z Wólki Sokołowskiej.


Konferencja „Czyste powietrze a EKO gospodarowanie” była nie tylko okazją do podsumowania
projektu, ale również do zdobycia wiedzy, wymiany doświadczeń i nawiązania nowych kontaktów.
Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do sukcesu tego wydarzenia i zapraszamy do udziału w
kolejnych inicjatywach ekologicznych.


Bardzo dziękujemy za organizację konferencji: Stowarzyszeniu Kobiety Karpat, a w szczególności Pani
Prezes Krystynie Wróblewskiej i Pani Skarbnik dr Beacie Krasce, a także Pani Natalii Atamas-Paniw za
fotorelację, oraz Pani Joannie Majewskiej-Lasek.

Projekt został dofinansowany ze środków Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju
Społeczeństwa Obywatelskiego
w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich
NOWEFIO na lata 2021-2030.

#KomitetdoSprawPożytkuPublicznego

#NOWEFIO

Czyste powietrze, a EKO gospodarowanie