Logotyp -
Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego - Rządowego Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO

O projekcie

Projekt realizowany jest przez stowarzyszenie EkoPrzestrzeń Ekologia – Rozwój – Przestrzeń w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Kobiety Karpat. Termin realizacji projektu 1 lipca 2023 – 30 czerwca 2024.

Projekt ma na celu podniesienie poziomu wiedzy o znaczeniu czystego powietrza dla zdrowia oraz kształtowanie świadomości i odpowiedzialności o ochronę własnego zdrowia i EKO gospodarowania wśród mieszkańców powiatu rzeszowskiego i miasta Rzeszów. Projekt charakteryzuje się innowacyjnością w specjalistycznym podejściu i zróżnicowaniu oferowanych usług do grup docelowych, podejściu i wysokim wpływem na rozwój społeczeństwa obywatelskiego w wyniku osiągnięcia rezultatów realizacji zadania poprzez szerzenie idei czystego powietrza i eko gospodarowania.


Projekt dotyczy m.in. rozwoju świadomości narodowej i obywatelskiej wśród młodych i seniorów jak też działań ekologicznych dotyczących promowania postaw proekologicznych wśród odbiorców projektu w obszarze klimatu, ochrony środowiska i ekologii.


Także projekt ma na celu uświadomienie zagrożeń dla zdrowia i życia spowodowanych zanieczyszczeniami powietrza z nie ekologicznego ogrzewania indywidualnego domów jednorodzinnych, przedstawienie możliwości i metod utylizacji odpadów oraz ich recyclingu, zapoznanie z możliwościami eliminacji problemów z tym związanych, tj. termomodernizacja, wymianą źródła ciepła, zmianą paliwa na bardziej eko (o niskiej zawartości co2 czy wodorowe), zmniejszenie zapotrzebowania na energie.

Opis grupy docelowej

Projekt skierowany jest do społeczności lokalnych podzielonych na 3 grupy wiekowe (młodzież w wieku 15-26 lat; osoby dorosłe w wieku 27-59 lat; seniorzy w wieku ponad 60 lat) w ramach kształtowania postaw obywatelskich w ekologii zwłaszcza w obszarach wiejskich poprzez działania szkoleniowo-warsztatowe kierowane bezpośrednio do społeczności lokalnych poprzez którą zasięg projektu rozszerzy się o ich najbliższe otoczenie.

Miejsce realizacji zadania

Miasto Rzeszów oraz powiat Rzeszowski
Miejsce realizacji zostało wybrane celowo ze względu na znaczne zanieczyszczenie smogiem szczególnie w okresie jesień – wiosna , zarówno samo miasto Rzeszów jak i powiat rzeszowski charakteryzuje się znacznym przekroczeniami zanieczyszczeń m.in. PM 10 i PM 2.5 uświadomienie społeczeństwa w zakresie zagrożeń z tym związanych, edukacja oraz przedstawienie alternatyw pozyskiwania ekologicznych źródeł
energii i ograniczania zużycia energii jest kluczowym działaniem, które należy wykonać w celu zarówno zmiany świadomości w tym zakresie jak i obniżenia poziomu zanieczyszczeń.

Czyste powietrze, a EKO gospodarowanie