Logotyp -
Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego - Rządowego Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO

Warsztaty

 • I Warsztaty Ekologiczne dla mieszkańców Rzeszowa w wieku 15-26 lat   

  W dniu 26 kwietnia 2024 r. w hotelu Iskra w Rzeszowie odbyły się pierwsze warsztaty ekologiczne dla 30-tu mieszkańców Rzeszowa w wieku 15-26 lat zorganizowane przez Stowarzyszenie Ekoprzestrzeń Ekologia -Rozwój-Przestrzeń wraz ze Stowarzyszeniem Kobiety Karpat w ramach projektu „Czyste powietrze, a eko gospodarowanie”. Warsztaty otworzyli prezes stowarzyszenia Ekoprzestrzeń Ekologia-Rozwój-Przestrzeń Jacek Adamowicz oraz Krystyna Wróblewska prezes stowarzyszenia Kobiety Karpat. Warsztaty prowadził Sławomir Kowalski radca prawny, ekspert ds. OZE. Tematyka szkolenia obejmowała „Wpływ zanieczyszczeń na zdrowie i życie, Zmiany klimatyczne i możliwości adaptacji do nich i metody utylizacji odpadów oraz ich recyklingu, OZE – możliwość wykorzystania w gospodarstwie domowym – panele fotowoltaiczne, pompa ciepła itp., czysta energia wodorowa, To mi się opłaca – jak zaoszczędzić dbając o środowisko”. Warsztaty miały na celu uświadomienie zagrożeń dla zdrowia i życia spowodowanych zanieczyszczeniami powietrza powodowanych przez nie ekologiczne  ogrzewanie indywidualne domów jednorodzinnych, zostały przedstawione możliwości i metody utylizacji odpadów oraz ich recyklingu, zapoznali się z możliwością m.in. termomodernizacji, wymiany źródeł ciepła, zmiany paliwa na bardziej Eko o niskiej zawartości CO2, warsztaty lokalne były zakończone prezentacją narzędzi m.in. panelem fotowoltaicznym, magazynem energii oraz zgniatarką do butelek, a także odbył się konkurs wiedzy ekologicznej  (pierwsze 3 osoby z najwyższą ilością punktów otrzymały nagrody – panel fotowoltaiczny. Wszyscy uczestnicy na koniec warsztatów otrzymali zaświadczenie ukończenia warsztatów.


 • Ruszyła rejestracja na I warsztaty ekologiczne dla grupy wiekowej 15-26 lat dla mieszkańców Rzeszowa (30 osób) w ramach projektu “Czyste powietrze, a eko gospodarowanie”.

  Szanowni Państwo,

  ruszyła rejestracja na I warsztaty ekologiczne dla grupy wiekowej 15-26 lat dla mieszkańców Rzeszowa (30 osób) w ramach projektu “Czyste powietrze, a eko gospodarowanie”.

  Poniżej link do rejestracji (decyduje kolejność zgłoszeń) oraz dokumenty, które trzeba wydrukować, podpisać (w przypadku osób niepełnoletnich podpisuje rodzic lub opiekun prawny) i dostarczyć w dniu warsztatów do organizatorów:

  1. Formularz zgłoszeniowy (w przypadku osób niepełnoletnich oświadczenie podpisuje rodzic lub opiekun prawny)

  2. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na wykorzystanie wizerunku (w przypadku osób niepełnoletnich oświadczenie podpisuje rodzic lub opiekun prawny)

  3. Klauzula RODO (w przypadku osób niepełnoletnich oświadczenie podpisuje rodzic lub opiekun prawny) Informacja o zakwalifikowaniu się na warsztaty będzie przesłana drogą mailową. Warsztaty odbędą się 26.04.2024 r. od godz. 9:00 – do 13:00 w hotelu Iskra w Rzeszowie ul. Dąbrowskiego 75

   

   

  Załączniki:

  Eko gospodarowanie OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA WYKORZYSTYWANIE WIZERUNKU – rodzic, opiekun prawny

  Eko gospodarowanie OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA WYKORZYSTYWANIE WIZERUNKU — uczestnik

  Eko gospodarowanie klauzula RODO

  Formularz zgłoszeniowy na warsztaty

   


 • Już wkrótce rozpocznie się rejestracja na warsztaty ekologiczne w ramach projektu “Czyste powietrze, a eko gospodarowanie”.


UWAGA!

Zadanie będzie realizowane w 2024 r.

Będą przeprowadzone 3 szkolenia/warsztaty stacjonarne po 5 godz. dla grupy docelowej 15 – 60 potwierdzone zaświadczeniami dla uczestników.

Szkolenia będą odbywać się w 2024 r. Więcej informacji wkrótce.

Tematy szkoleń/warsztatów:

 • Wpływ zanieczyszczeń na zdrowie i życie,
 • Zmiany klimatyczne i możliwości adaptacji do nich, możliwości i metody utylizacji odpadów oraz ich recyklingu,
 • OZE – możliwość wykorzystania w gospodarstwie domowym – panele fotowoltaiczne, pompa ciepła itp., czysta energia wodorowa, To mi się opłaca – jak zaoszczędzić dbając o środowisko.

Podczas szkoleń będą konkursy z nagrodami. Oprócz tego będzie praktyczne zapoznanie z narzędziami (panele fotowoltaiczne, magazyny energii, plastyczne źródła pozyskiwania energii).


W ramach szkoleń będziemy uświadamiać o zagrożeniach dla zdrowia i życia spowodowanych zanieczyszczeniami powietrza powodowanych przez nie ekologiczne ogrzewanie indywidualne domów jednorodzinnych, przedstawimy możliwości i metody utylizacji odpadów oraz ich recyklingu, zapoznamy z możliwością eliminacji powyższych problemów, tj. termomodernizacji, wym. źródła ciepła, zmiana paliwa na bardziej eko (o niskiej zawartości co2), zmniejszenie zapotrzebowania na energię .

Odbędą się również dyżury online. Więcej informacji wkrótce.

Czyste powietrze, a EKO gospodarowanie